Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tworzenie ceramiki obudzi w Tobie twórcze zdolności, ugniatanie gliny ma działanie terapeutyczne i relaksujące. Podczas modelowania z gliny uruchamia się wyobraźnia przestrzenna i kreatywność. Wynikiem twórczych działań w miłej, kameralnej atmosferze są niepowtarzalne prace, które są własnością uczestników. 

Praca z ceramiką uczy cierpliwości i dokładności, pogłębia również wrażliwość estetyczną.

Proces tworzenia ceramiki jest bardzo złożony, czas pomiędzy wykonaniem produktu z surowej gliny do otrzymania gotowego produktu może osiągnąć nawet trzy tygodnie. 

Dlaczego?

Wynika to z kolejnych etapów, przez które musi przejść gliniany przedmiot aby mógł stać się wartościowym i trwałym produktem.

– formowanie świeżej, plastycznej gliny poprzez lepienie w rękach, toczenie na kole lub odlewanie w formie gipsowej

– suszenie prac, które może trwać od 2 do 8 dni (glina musi schnąć równomiernie i powoli aby nie po pękała)

– podstawowy wypał prac w piecu do ceramiki w temperaturze 800st C

– pokrywanie prac szkliwami  do ceramiki, ostateczne zdobienie

– wypał szkliwionych prac w temperaturze 1050st C do 1250st C (temperatura dostosowywana jest do rodzaju masy ceramicznej i pokrywających ją szkliw)

– prace gotowe są do odbioru w pracowni

 

  

proces wyplatania ceramicznego kosza na owoce